انتخابات یا نمایش آن

۷ بهمن ۱۳۹۴
انتخابات در جمهوری اسلامی هیچگاه دخالت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور نبوده و تنها وسیله ای برای نمایش و ایجاد تصور شرکت وسیع مردم برای پشتیبانی از نظام بوده است. روند حذف مخالفان و منقدان حاکمیت با به قدرت رسیدن روحانیون در ایران آغاز شد و همچنان ادامه دارد. پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ که طی آن ۲۲ میلیون نفر به محمد خاتمی رقیب انتخاباتی نامزد  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

اصلاح دین کار روحانیون است نه روشنفکران

۱۷ فروردین ۱۳۹۴
پاسخ به سوالات ماهنامه میهن: الف- آیا برای گذار به دموکراسی در ایران نیازمند مباحث نظری و فرهنگی هستیم؟ فقدان آزادی به ویژه امکان فعالیت آزاد احزاب و تشکل های سیاسی در دیکتاتوری های گذشته و کنونی مانع ترویج فرهنگ دموکراسی بوده است. در دوران دو حکومت استبدادی سردمداران با وارونه جلوه دادن مقولاتی مانند اکثریت، انتخابات و دموکراسی تلاش  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

چگونه با بنیادگرایان بحث کنیم بدون اینکه… (بخش ششم و پایانی: خندیدن تخریبی)

۲۴ بهمن ۱۳۹۳
گزیده هائی از کتاب “چگونه با بنیادگرایان بحث کنیم بدون اینکه مشاعر خود را از دست بدهیم؟”، اثر هوبرت شلایشرت(*)، ترجمه محمدرضا نیکفر (**) متن کامل نوشته با فرمات پی دی اف در بخش اول این نوشته توضیحاتی در باره مقولات اصلی کتاب ارائه شد و در مواردی ارتباط بین بنیادگرائی عام کتاب و بنیادگرائی اسلامی در ایران و خاورمیانه برقرار گردید.  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

چگونه با بنیادگرایان بحث کنیم بدون اینکه… (بخش پنجم: استدلال تخریبی)

۱۷ بهمن ۱۳۹۳
گزیده هائی از کتاب “چگونه با بنیادگرایان بحث کنیم بدون اینکه مشاعر خود را از دست بدهیم؟”، اثر هوبرت شلایشرت(*)، ترجمه محمدرضا نیکفر (**) متن کامل نوشته با فرمات پی دی اف  در بخش اول این نوشته توضیحاتی در باره مقولات اصلی کتاب ارائه شد و در مواردی ارتباط بین بنیادگرائی عام کتاب و بنیادگرائی اسلامی در ایران و خاورمیانه برقرار گردید.  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

چگونه با بنیادگرایان بحث کنیم بدون اینکه… (بخش چهارم: انتقاد درونی)

۱۰ بهمن ۱۳۹۳
گزیده هائی از کتاب “چگونه با بنیادگرایان بحث کنیم بدون اینکه مشاعر خود را از دست بدهیم؟”، اثر هوبرت شلایشرت(*)، ترجمه محمدرضا نیکفر (**) متن کامل نوشته با فرمات پی دی اف  در بخش اول این نوشته توضیحاتی در باره مقولات اصلی کتاب ارائه شد و در بعضی موارد ارتباط بین بنیادگرائی عام کتاب و بنیادگرائی اسلامی در ایران و خاورمیانه برقرار  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

چگونه با بنیادگرایان بحث کنیم بدون اینکه… (بخش سوم: مبارزه با جزمگرائی)

۲ بهمن ۱۳۹۳
گزیده هائی از کتاب “چگونه با بنیادگرایان بحث کنیم بدون اینکه مشاعر خود را از دست بدهیم؟”، اثر هوبرت شلایشرت(*)، ترجمه محمدرضا نیکفر (**) متن کامل نوشته با فرمات پی دی اف  در بخش اول این نوشته توضیحاتی در باره مقولات اصلی کتاب ارائه شد و در بعضی موارد ارتباط بین بنیادگرائی عام کتاب و بنیادگرائی اسلامی در ایران و منطقه خاورمیانه برقرار  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

چگونه با بنیادگرایان بحث کنیم بدون اینکه… (بخش دوم: استدلال های جزمگرایان)

۲۶ دی ۱۳۹۳
گزیده هائی از کتاب “چگونه با بنیادگرایان بحث کنیم بدون اینکه مشاعر خود را از دست بدهیم؟”، اثر هوبرت شلایشرت(*)، ترجمه محمدرضا نیکفر (**) متن کامل نوشته با فرمات پی دی اف در بخش اول این نوشته ضمن معرفی نویسنده و کتاب و ارتباط بین بنیادگرائی و جزمگرائی، توضیحاتی در باره مقولات اصلی کتاب ارائه شد و در بعضی موارد ارتباط بین بنیادگرائی  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

چگونه با بنیادگرایان بحث کنیم بدون اینکه… (بخش اول)

۲۰ دی ۱۳۹۳
گزیده هائی از کتاب “چگونه با بنیادگرایان بحث کنیم بدون اینکه مشاعر خود را از دست بدهیم؟”، اثر هوبرت شلایشرت، ترجمه محمدرضا نیکفر متن کامل نوشته با فرمات پی دی اف پیش گفتار  بنیادگرایی اسلامی مردم منطقه خاور میانه و شمال آفریقا را دچار بربریت، کشتار، آوارگی، فساد و فقر نموده و سایر مردم جهان را نیز مورد حمله قرار داده است. روزی  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

ملی – مذهبی ها اتحاد مصدقی ها را مشکل کرده اند

۱۵ فروردین ۱۳۹۳
نهضت آزادی از طیف های سیاسی نهضت ملی ایران بود که “دین را از سیاست جدا نمی‌دانست”. جمعی از مذهبی های نهضت ملی در سال ۱۳۷۸ عنوان ملی – مذهبی به خود داد. اعضا طیف ملی – مذهبی عموما افرادی صادق در مبارزه علیه استبداد بوده و بویژه در دهه های اخیر برای طرح نام مصدق در کشور کوشش زیادی نموده اند ولی متاسفانه روش سیاسی ایشان در زمینه دخالت  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

تفکر سیستمی در مقایسه با تفکر دِیمی

۱۶ بهمن ۱۳۹۲
  بیش از گذشته، آینده ای که میخواهم در آن زندگی کنم برایم جالب است. آلبرت اینشتن با رشد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی، انسان در ارتباط تنگاتنگ و دائمی با جامعه و محیط زیست خود قرار گرفته است. دنیای امروز به پدیده پیچیده ای تبدیل شده که حل مشکلات آن نیازمند ساختارهای لازم و پیمودن مراحلی است که بررسی اثرات مستقیم و جانبی هر طرح پیش از انجام،  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

طرح هائی که شکست آنها از پیش معلوم بوده است

۳۰ آبان ۱۳۹۲
در جمهوری اسلامی طرح هائی به اجرا در آمد که شکست آنها از پیش معلوم بوده است. در این دوران افرادی که در مسئولیت بودند، تصورات خویش را با تحمیل خسارات گاه بزرگ به مردم ایران، به آزمایش گذاشتند. نمونه این طرحها “اسلامی” کردن اقتصاد بود. گفته میشد در “اقتصاد اسلامی” بهره ای به پول تعلق نمیگیرد. طرح عملی شد و بانکها مدتی ظاهرا از  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

تدارک دموکراسی پایدار

۲۱ مرداد ۱۳۹۲
تقدیم به شادروان مولود خانلری، بانوی فرهیخته و رهرو خستگی ناپذیر دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران خرداد ۱۳۸۵ اصلاح و تجدید نظر: مردادماه ۱۳۹۲ نسخه کامل با فرمت پی دی اف مقدمه چرا ملت ما که در تاریخ پر تحرک خویش توانائی خود را در ایجاد تحول به سوی دموکراسی نشان داده، هنوز به حاکمیت ملی دست نیافته است؟ چرا پس از آن همه تلاش و مبارزه علیه  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

خامنه ای، تمامیت خواه، متحجر و کینه جو!

۱۱ مرداد ۱۳۹۲
با یاد دکتر شاپور بختیار، به مناسبت ۲۲ امین سالروز قتل او.  به تازگی فتواهائی از علی خامنه ای در مورد رفتار با بهائیان، جنسیت، هنر، ادبیات، موسیقی و منقدان دولت احمدی نژاد در اینترنت انتشار یافته که در کنار سایر کردارهای وی علاوه بر تمامیت خواهی، فکر متحجر و طبع کینه جوی او را آشکارتر مینماید. این جمله در فتوای مزبور که بهاییان “نجس  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی امیرحسین فتوحی با همایون مهمنش در باره اتحاد دموکرات ها

۲۷ خرداد ۱۳۹۲
امیرحسین فتوحی: پس از گذشت ۴ سال از وقایعی که به جنبش سبز موسوم شد، استبداد حاکم خشن تر شده و راه های ارتباطی جامعه مدنی ایران با خارج محدود تر از قبل شده است. تمامی تشکل های سیاسی داخل ایران از احزاب اصلاح طلب گرفته تا گروه های سیاسی اپوزیسیون و تشکل های دانشجوی با فشارهای حاکمیت در تنگنا قرار دارند و تمامی فعالیت های آنها زیر سایه ی  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

خامنه ای با ماشین بدون ترمز و فرمان کشور را به سوی پرتگاه میبرد

۲۲ خرداد ۱۳۹۲
مردم در سال ۸۸ با این تصور که تقلب در انتخابات جمهوری اسلامی حد و مرزی دارد و تقلب کنندگان نمیتوانند صندوق های رای را بطور کامل نادیده بگیرند بطور گسترده در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمودند. در کنار طرفداران کاندیداها، بخشی نیز به این امید که از ریاست جمهوری مجدد احمدی نژاد جلوگیری نمایند به کاندیداهای مقابل وی رای دادند. اما احمدی  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

آزادی و رفاه اقتصادی از کدام راه؟

۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
امروز مبارزات مردم ایران برای رسیدن به حقوق و آزادی های خود با تلاش برای بهبود شرائط زندگی و وضعیت اقتصادی توام است. تجربه جمهوری اسلامی یکبار دیگر نشان داد که پیمودن هر راهی ما را به این اهداف نمیرساند. پس این سوال مطرح است که تحقق این خواست ها با کدام طرح سیاسی برای آینده ایران ممکن است؟ حاکمیت ملت و تضمین حقوق و آزادی ها کشور ما گرفتار  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی