پاسخی به تیمسار سرتیپ بهبودی

۹ اردیبهشت ۱۳۵۷
http://homayoun.info/wp-content/uploads/2012/04/behbudi.pdf  

ارسال به شبکه های اجتماعی

مدل های فکری

۳ بهمن ۱۳۴۹
چاپ اول مدل های فکری در فروردین ۱۳۷۱ انتشار یافت و اکنون چاپ دوم با تصحیحات جزئی در اختیار خوانندگان قرار می گیرد. خرداد ۱۳۸۳ – همایون مهمنش مقدمه واژه واقعیت (reality) را به پدیده هائی اطلاق می کنیم که از آنها این تصور را داریم که بدون وجود ذهن ما نیز وجود دارند. حتی تا نیمه قرن بیستم در بسیاری از محافل اینطور تصور میشد که واقعیات خارج از  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی